Đạt Mobile

Giá sốc cuối tuần

SAMSUNG

Samsung Galaxy S20 5G Like New

Samsung Galaxy S20 5G Like New

12.500.000₫
Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

24.490.000₫ 24.990.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

13.600.000₫ 23.490.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

14.990.000₫
Samsung Galaxy Fold Like New

Samsung Galaxy Fold Like New

23.990.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

10.500.000₫ 12.490.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

9.990.000₫ 11.490.000₫
Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

8.800.000₫ 10.190.000₫
Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

9.800.000₫ 10.990.000₫

IPHONE

Samsung Galaxy S20 5G Like New

Samsung Galaxy S20 5G Like New

12.500.000₫
Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

24.490.000₫ 24.990.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

13.600.000₫ 23.490.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

14.990.000₫
Samsung Galaxy Fold Like New

Samsung Galaxy Fold Like New

23.990.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

10.500.000₫ 12.490.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

9.990.000₫ 11.490.000₫
Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

8.800.000₫ 10.190.000₫
Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

9.800.000₫ 10.990.000₫

IPAD- MÁY TÍNH BẢNG

Samsung Galaxy S20 5G Like New

Samsung Galaxy S20 5G Like New

12.500.000₫
Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

24.490.000₫ 24.990.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

13.600.000₫ 23.490.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

14.990.000₫
Samsung Galaxy Fold Like New

Samsung Galaxy Fold Like New

23.990.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

10.500.000₫ 12.490.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

9.990.000₫ 11.490.000₫
Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

8.800.000₫ 10.190.000₫
Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

9.800.000₫ 10.990.000₫

PHỤ KIỆN

Samsung Galaxy S20 5G Like New

Samsung Galaxy S20 5G Like New

12.500.000₫
Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Ultra Chính Hãng 12/256Gb

24.490.000₫ 24.990.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Like New 12/256Gb

13.600.000₫ 23.490.000₫
Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

Samsung Galaxy S20 Plus Chính Hãng 8/128Gb

14.990.000₫
Samsung Galaxy Fold Like New

Samsung Galaxy Fold Like New

23.990.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 512Gb

10.500.000₫ 12.490.000₫
Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 5G Like New 128Gb

9.990.000₫ 11.490.000₫
Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Like New 128Gb

8.800.000₫ 10.190.000₫
Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

Samsung Galaxy S10 Plus Like New 128Gb

9.800.000₫ 10.990.000₫
Hotline: 0358625555
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đạt Mobile
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn